W celu zapewnienia udanego wypoczynku oraz uniknięcia ewentualnych nieporozumień należy zapoznać się z poniższym regulaminem.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby.
 2. Doba trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 4. Pobyt uważa się za potwierdzony po wpłaceniu zaliczki w terminie 7 dni od daty rezerwacji. Brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Zaliczka nie jest zwracana.
 5. Brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Zaliczka nie jest zwracana.
 6. Dokonanie wpłaty zaliczki oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 7. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, podczas meldowania.
 8. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.
 9. Zakaz przebywania zwierząt na terenie całej posesji.
 10. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania otwartego ognia.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. Parking niestrzeżony na terenie posesji jest bezpłatny i przeznaczony tylko dla Gości Górskiego Stylu.
 14. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione mienie tj. parkujące samochody oraz rzeczy pozostawione w pokojach.
 15. W przypadku zagubienia klucza Gość uiszcza dodatkową opłatę w wysokości 50zł